• img

חדשות חברה

  • תדרוך ארוך וארוך

    "הרפורמה" של נשר מחדש "- חיפוש רפורמה, אתגר עצמי, עבודה עם החברה לשיפור תחרותיות הליבה, לקבל את מבחן השוק ולהשיג הצלחה גדולה יותר! על מנת ליישם את הפריסה הכוללת של מערכת הרפורמות של החברה ובהתאם לוו החברה ...
    קרא עוד